Akredytacje


Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie wniosku akredytacyjnego. Wnioski należy wydrukować, wypełnić i podpisać, skan wysłać na adres: press@soundedit.kylos.pl.

Akredytacje wydawane są dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawa prasowego. Brak legitymacji prasowej oraz pieczątki firmowej nie wyklucza przyznania akredytacji.

Liczba akredytacji na dane wydarzenie jest limitowana. Po rozpatrzeniu wniosków akredytowanych dziennikarzy poinformujemy drogą mailową. Akredytacje są bezpłatne. Festiwal Soundedit zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyn.

Wnioski akredytacyjne są przyjmowane i rozpatrywane najpóźniej na 48 godz. przed danym wydarzeniem.

Przy odbiorze akredytacji należy okazać legitymację prasową oraz posiadać ważny dokument tożsamości. Otrzymany identyfikator Press/Photo/TV potwierdzający akredytację należy nosić przez czas trwania koncertu w widocznym miejscu.

Ekipy utrwalające koncert sprzętem audiowizualnym i fotoreporterzy zostaną poinformowani o zasadach fotografowania/nagrywania wydarzenia najpóźniej w dniu koncertu. Akredytacja upoważnia do wejścia na teren wydarzenia. Otrzymując akredytację dziennikarz jest zobowiązany do podporządkowania się regulaminowi imprezy oraz zaleceń organizatorów.

Zdjęcie: Małgorzata Wojna