Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych

Ekwiwalent medialny 2019

Jak co roku serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tak wysokiego wyniku ekwiwalentu medialnego! Zainteresowanie mediów i wsparcie, jakie uzyskujemy, jest czasem aż onieśmielające.